Onze aanpak

De aanpak van Ivonne Marees Re-integratie kenmerkt zich vooral door maatwerk. Na een gedegen intakegesprek maken we voor iedere cliënt een traject op maat. Dit traject leggen we ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever.


Op hoofdlijnen ziet een traject er als volgt uit:

  1. Oriënterende fase
    In deze fase maken wij de wensen, mogelijkheden, beperkingen en competenties van de cliënt zichtbaar. Dit doen we door het voeren van gesprekken en het doen van onderzoeken en/of tests. Bij onze aanpak is het erg belangrijk dat de cliënt zelf goed inzicht krijgt in wat zijn of haar reële perspectieven op de arbeidsmarkt zijn. Zo kunnen we een realistisch plan opstellen waarin we vaststellen welke stappen nodig zijn om het traject succesvol te maken.
  2. Begeleidingsfase
    In de begeleidingsfase voeren we de stappen uit die we opstelden in de oriënterende fase. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om scholing, training en/of het opbouwen van werkervaring. Dit kan bijvoorbeeld via een werkervaringsplaats met coaching door de trajectbegeleider.
  3. Plaatsing- en nazorgfase
    In deze fase begeleiden wij de cliënt bij het benaderen van de arbeidsmarkt. Vaak heeft hij of zij in de begeleidingsfase al een sollicitatietraining gevolgd. In de plaatsingsfase helpen wij de cliënt bij het in de praktijk brengen van het geleerde. De cliënt solliciteert in principe zelf, maar als dit niet lukt, zullen wij werkgevers benaderen. De begeleiding passen we aan, aan de cliënt: zo zorgen we voor maatwerk. Uiteraard bieden we na plaatsing nog geruime tijd nazorg. Dit doen we op basis van behoefte en noodzaak.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.