Wat doen wij?

Ivonne Marees Re-integratie is gespecialiseerd in:

 • Re-integratie 1e spoor
  In de Wet Poortwachter is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. Re-integratie 1e spoor houdt in dat werkhervatting bij de eigen werkgever wordt nagestreefd. Vaak begeleidt de afdeling Personeelszaken van de werkgever dat traject. Indien gewenst begeleiden wij de medewerker bij die terugkeer en geven we advies over noodzakelijke aanpassingen van het werk en/of de werkplek.
 • Re-integratie 2e spoor
  Blijkt het dat er geen oplossing is te vinden binnen de 1e spoor re-integratie? Dus dat er geen mogelijkheden meer zijn om uw medewerker binnen uw bedrijf te laten re-integreren? Dan gaan we samen met uw medewerker op zoek naar mogelijkheden buiten uw bedrijf. We begeleiden hem of haar bij het vinden van een andere functie.
 • Outplacement
  Outplacement is het begeleiden en ondersteunen van met ontslag bedreigde medewerkers die buiten uw bedrijf hun loopbaan moeten voortzetten. Bij een outplacement traject gaan we samen met uw medewerker op zoek naar een nieuwe baan.
 • Re-integratietrajecten vanuit een uitkeringssituatie

  Bij het begeleiden van mensen met een uitkering verschuift de aandacht van ‘zorg voor een uitkering’ naar ‘begeleiding naar werk’. Die begeleiding naar betaald of vrijwilligerswerk is bij ons in goede handen. Wij hebben ruime ervaring en zijn gespecialiseerd in cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Jobcoaching
  Voorkomen is beter dan genezen. Gaat het niet goed met uw medewerker op de werkplek? Dan kunnen wij hem of haar enige tijd begeleiden. We zorgen er samen voor dat drempels en andere obstakels uit de weg geruimd worden zodat uw medewerker weer gemotiveerd verder kan.
 • Ergonomische adviezen in bedrijven
  Heeft u een medewerker of een groep medewerkers met kans op lichamelijke klachten door het werk? Wij geven graag ergonomische adviezen om dit soort klachten en bijbehorend ziekteverzuim te voorkomen.

Wilt u weten wat Ivonne Marees Re-integratie voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.