Wie zijn wij?

Ivonne Marees startte in 2008 met Ivonne Marees Re-integratie. Daarvoor werkte zij ruim 20 jaar als ergotherapeute en re-integratiemedewerker.

“De afgelopen jaren begeleidde ik veel mensen bij hun terugkeer op de werkvloer bij hun oude of nieuwe werkgever. Ook begeleidde ik veel mensen vanuit een uitkeringssituatie bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Door deze ervaringen kan ik putten uit een uitgebreid netwerk van deskundigen.”

Specialisatie
Ivonne Marees Re-integratie is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Hierbij richten we ons op het compenseren van die beperkingen en het benutten van de mogelijkheden en kwaliteiten van mensen.

Onze kwaliteiten
Oprechte aandacht voor de vraag van de opdrachtgever en van de cliënt.

  • Uitgebreide kennis van stoornissen en beperkingen en daardoor snel in staat mogelijkheden en kansen voor cliënten te zien.
  • Jarenlange ervaring met het begeleiden van mensen bij hun re-integratie.
  • Uitgebreide kennis van de arbeidsmarkt en relevante wet- en regelgeving zoals de Wet Poortwachter.
  • Laagdrempelig, toegankelijk, korte lijnen en heldere communicatie.

Visie
Iedereen wil graag een rol spelen in deze maatschappij. Dit kan door het vinden van werk dat bij iemand past. Ivonne Marees Re-integratie begeleidt mensen bij het vinden van dit passende werk.

Wilt u meer informatie over ons bedrijf? Neem dan gerust contact met ons op.