AanpakDe aanpak van Ivonne Marees Re-integratie kenmerkt zich vooral door maatwerk. Na een gedegen intakegesprek maak ik voor iedere cliënt een re-integratieplan op maat. Dit plan bespreek ik met de werknemer en leg het vervolgens ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Na uw akkoord kan het re-integratie traject van start.


Op hoofdlijnen ziet een re-integratietraject er als volgt uit:

  1. Oriënterende fase
   In deze fase maak ik de wensen, mogelijkheden, beperkingen en competenties van de werknemer zichtbaar. Dit gebeurt door het voeren van gesprekken en het verrichten van onderzoeken en/of tests. Bij deze aanpak is het erg belangrijk dat de cliënt zelf goed inzicht krijgt in wat zijn of haar reële perspectieven op de arbeidsmarkt zijn. Zo komen we samen tot een realistisch plan waarin we vaststellen welke stappen nodig zijn om het traject succesvol te maken.
  2. Begeleidingsfase
   In de begeleidingsfase voeren we de stappen uit die we opstelden in de oriënterende fase. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om scholing, training en/of het opbouwen van werkervaring. Dit kan bijvoorbeeld via een werkervaringsplaats.
  3. Plaatsing- en nazorgfase
   In deze fase begeleid ik de cliënt bij het benaderen van de arbeidsmarkt. Vaak heeft hij of zij in de begeleidingsfase al een sollicitatietraining gevolgd. In de plaatsingsfase help ik de cliënt bij het in de praktijk brengen van het geleerde. De cliënt solliciteert in principe zelf, maar als dit niet lukt, benader ik werkgevers. De begeleiding wordt aangepast aan de cliënt: zo zorg ik voor maatwerk. Uiteraard bied ik na plaatsing nog geruime tijd nazorg. Dit gebeurt op basis van behoefte en noodzaak.

Ik ben gevestigd in de gemeente De Ronde Venen en werk in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Amstelland-Meerlanden, het Gooi, Schiphol, Vecht en Venen en een deel van Zuid Holland.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op.