Ivonne Marees
Re-integratiecoach en
ArbeidsdeskundigeIvonne Marees Re-integratie begeleidt mensen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit kan zijn vanuit een uitkeringssituatie, maar ook na een langdurige ziekteperiode. Ook verricht ik arbeidsdeskundig onderzoeken en geef hierbij advies over de re-integratie van uw medewerker.


Mijn aanpak kenmerkt zich door:

  • Maatwerk
  • Korte lijnen
  • Oog voor zowel de belangen van de cliënt als die van de opdrachtgever

Ik ben gevestigd in de gemeente De Ronde Venen en werk in de regio’s Amsterdam, Utrecht, Amstelland-Meerlanden, het Gooi, Schiphol, Vecht en Venen en een deel van Zuid Holland.


Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Bekijk deze website of neem contact op.