Ivonne Marees Re-integratie is gespecialiseerd in:Arbeidsdeskundig onderzoek

Met een arbeidsdeskundig onderzoek adviseer ik u over re-integratiemogelijkheden van uw zieke werknemer. Daarnaast ontvangt u een advies over de beste route voor terugkeer naar werk. Dit doe ik door een gesprek met de werkgever (bij grotere bedrijven de direct leidinggevende), de werknemer en bij voorkeur een bezoek aan de werkplek. Zo krijg ik inzicht in de mogelijkheden tot werkhervatting van de zieke werknemer. Vier vragen die worden beantwoord in dit onderzoek zijn: kan de werknemer terug naar het eigen werk? Als dat niet kan, zijn er aanpassingen mogelijk in het eigen werk zodat de werknemer alsnog terug kan? Als dat niet het geval is, zijn er mogelijkheden voor ander werk bij de eigen werkgever? En als ook daar geen geschikt werk is, zijn er mogelijkheden voor werk bij een andere werkgever? U ontvangt een uitgebreid rapport, dat ook geschikt is voor rapportage richting het UWV.


Re-integratie 1e spoor

In de Wet Poortwachter is vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de re-integratie van zijn (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte medewerkers. Re-integratie 1e spoor houdt in dat werkgever en werkgever streven naar werkhervatting bij de eigen werkgever. Vaak begeleidt de afdeling HRM van de werkgever dat traject. Indien gewenst begeleid ik de medewerker bij zijn terugkeer naar eigen werk, of naar aangepast of ander werk bij zijn eigen werkgever. Zo nodig geef ik advies over noodzakelijke aanpassingen van het werk en/of de werkplek.


Re-integratie 2e spoor

Blijkt dat er geen oplossing is te vinden binnen de 1e spoor re-integratie? Of is het niet zeker dat het 1e spoortraject zal slagen? Dan verwacht het UWV van werkgever en werknemer dat zij een 2-sporen beleid volgen. Het 1e spoor wordt doorgezet en daarnaast gaan we samen met uw medewerker op zoek naar mogelijkheden buiten uw bedrijf. Ik begeleid hem of haar bij het zoeken naar een andere functie bij een andere werkgever.


Outplacement

Outplacement is het begeleiden en ondersteunen van met ontslag bedreigde medewerkers die buiten uw bedrijf hun loopbaan moeten voortzetten (bijvoorbeeld na een reorganisatie). Bij een outplacement traject gaan we samen met uw medewerker op zoek naar een nieuwe baan.


Re-integratietrajecten vanuit een uitkeringssituatie

Bij het begeleiden van mensen met een uitkering verschuift de aandacht van ‘zorg voor een uitkering’ naar ‘begeleiding naar werk’. Die begeleiding naar betaald of vrijwilligerswerk is bij Ivonne Marees Re-integratie in goede handen. Ik heb ruime ervaring en ben gespecialiseerd in cliënten met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.


Jobcoaching

Heeft u een medewerker met een beperking of overweegt u iemand met een beperking aan te nemen? Dan kan ik hem of haar enige tijd begeleiden. Ik kan helpen bij het inwerken, de werknemer begeleiden op de werkvloer en in de omgang met collega’s. Ik bied begeleiding bij de communicatie tussen werkgever en werknemer en we zorgen er samen voor dat drempels en andere obstakels uit de weg geruimd worden zodat uw medewerker gemotiveerd en goed kan werken.


Ergonomische adviezen in bedrijven

Heeft u een medewerker of een groep medewerkers met kans op lichamelijke klachten door het werk? Dat kan gebeuren bij zwaar werk, maar ook bij statisch werk zoals kantoorwerk. Ik geef graag ergonomische adviezen om dit soort klachten te voorkomen. Juist klachten als gevolg van de zwaarte van het werk of verkeerde houding bij het werk kan leiden tot (langdurig) verzuim en dat wilt u ongetwijfeld voorkomen.


Wilt u weten wat Ivonne Marees Re-integratie voor u kan betekenen?